ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Το Rēs Ratio Network γεννήθηκε από τη συνάντηση τεσσάρων ανθρώπων, στο πλαίσιο της δημιουργίας του έργου Σωσίας, το οποίο παρουσιάστηκε στο Θέατρο Ροές κατά την περίοδο 2014-15. Μέσω αυτής της καρποφόρας συνεργασίας, εμφανίστηκε επιτακτική η ανάγκη για την εδραίωση μιας διαλεκτικής σχέσης μεταξύ εκείνων των καλλιτεχνών που έχουν ως κοινό γνώμονα μια ερευνητική μέθοδο εργασίας κατά τη προσέγγιση του έργου.
     Οι Άρης Σερβετάλης, Έφη Μπίρμπα, Μιχαήλα Πλιαπλιά και Νίκος Ηλίας, καθώς έρχονται από διαφορετικούς χώρους –του θεάτρου, των εικαστικών τεχνών και της σκηνοθεσίας, της λογοτεχνίας και της αρχιτεκτονικής, της οργανωτικής μέριμνας και του συνολικού σχεδιασμού για την υποδοχή των δράσεων–, κομίζουν στη κοινή τους προσπάθεια την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησε ο καθένας κατά την προσωπική του διαδρομή.
     Ένα δίκτυο συνεργατών, που με συνέπεια θα αναλάβουν την ανάπτυξη και την προώθηση όσων καλλιτεχνικών προτάσεων επιδιώκουν να προχωρήσουν πέρα από τα παγιωμένα, που επιχειρούν να υπερβούν τα εσκαμμένα, κρίθηκε πως δεν είναι μόνο κάτι ευκταίο αλλά και εφικτό. Οι τέσσερις συντελεστές, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα του εν λόγω εγχειρήματος, επιζητούν να καταστήσουν το Rēs Ratio Network πόλο συσπείρωσης καλλιτεχνών για τη συστηματική συγκρότηση και παρουσίαση έργων παραστασιακής τέχνης και σκηνικής γραφής.
     Το σήμα του λογότυπου του Rēs Ratio Network είναι η γραφική αναπαράσταση της πολυεδρικής μάζας ενός πετρώματος, μιας λεπτομέρειας από το χαρακτικό του Άλμπρεχτ Ντύρερ, Μελαγχολία Ι, του 1514. Στο χαρακτικό, η μέλανα χολή παρουσιάζεται ως η κινητήρια δύναμη για τον στοχασμό και την έμπνευση που οδηγεί στη δημιουργία του έργου τέχνης. Οι συντελεστές του Rēs Ratio Network με την επιλογή αυτού του συμβόλου παραπέμπουν στην πεμπτουσία της εργασίας τους: Η εξορυγμένη πέτρα της Μελαγχολίας Ι, αν και αρχικά μορφοποιημένη, προσεχτικά σμιλευμένη, αναμένει ωστόσο την καθοριστική, δημιουργική επέμβαση που θα φανερώσει το έργο.
     Το Πράγμα: Rēs, το Αίτιο-Λόγος: Ratio και το Δίκτυο: Network είναι τρεις λέξεις, φορείς πολλαπλών εννοιών, οι οποίες δεικνύουν, αφενός το δίπολο της καλλιτεχνικής διεργασίας και αφετέρου την πρόθεση ύφανσης ενός δικτύου που στοχεύει στην ολοένα και αυξανόμενη ακολουθία των καλλιτεχνικών προτάσεων και συνεργασιών.

ΘΕΣΕΙΣ

Μέσω του Rēs Ratio Network επιδιώκουμε, με κάθε δράση, τον επαναπροσδιορισμό της παραστασιακής τέχνης. Το πράγμα και ο λόγος, το σώμα και το τραύμα, η ζώσα παρουσία, συναποτελούν θεμελιώδη σημεία ενός κώδικα ικανού να διαμορφώσει μια παραστασιακή γλώσσα εν τω γίγνεσθαι.
     Πιστεύουμε πως πρωταρχική ύλη για τη δημιουργία της παραστασιακής τέχνης είναι ό,τι μη παραστάσιμο έχει η ίδια η ζωή. Θεωρούμε πως η δράση, η πράξη καθαυτή, και όχι μόνο η μίμησή της, μπορεί να βρει την καίρια αντιστοίχηση, τόσο με τη ρευστή πραγματικότητα της ζωής, όσο και με τα πολλαπλά είδωλά της.
     Κάθε κειμενικό υλικό αποτελεί για τους συντελεστές του Rēs Ratio Network βασικό πεδίο και εργαλείο εργασίας. Απαραίτητος όρος είναι κάθε φορά, με κάθε εγχείρημα, να αποκαλύπτεται και να αναδεικνύεται με ενάργεια η ειδική σημασία αυτών των κειμένων στο πλαίσιο του ενεστώτα χρόνου.
     Θέση του Rēs Ratio Network είναι ότι η τέχνη πρέπει να διοχετεύετε ανεξαιρέτως σε όλους και πως οφείλει πρωτίστως να είναι, τόσο για τους συντελεστές-δημιουργούς όσο και για το κοινό, ένας ευεργετικός μηχανισμός. Για το Rēs Ratio Network οι καλλιτεχνικές προτάσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής· μας εξαναγκάζουν να αντικρίσουμε όλες τις πτυχές της ζωής, αποκαλύπτουν ό,τι νοσεί σε αυτή, διασαλεύουν την κακώς νοούμενη τάξη και προσπαθούν να διαλύσουν κάθε λογής εφησυχασμό.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Σημείο εκκίνησης του Rēs Ratio Network αποτελεί η παρουσίαση τεσσάρων διαφορετικών, ως προς τη στόχευση και την υφολογία, έργων, στο Θέατρο Ροές, κατά την περίοδο 2015-16.
     Οι Vasistas, με το Domino, η Έφη Μπίρμπα, με Τα ωραία χέρια μας του Ευθύμη Φιλίππου, ο Δημήτρης Καραντζάς, με το Τεφρά και σκιά του Χάρολντ Πίντερ, και οι Κινητήρας / Έκ-πληξη, με Το δικό μου ψάρι, αποτελούν δείγματα γραφής που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη προσέγγιση και κατεύθυνση του Rēs Ratio Network στο χώρο των παραστασιακών τεχνών και της σκηνικής γραφής.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Στο Rēs Ratio Network είμαστε ανοικτοί σε εκείνα τα καλλιτεχνικά σχήματα και τους δημιουργούς που, ως φορείς μιας ιδιαίτερης οπτικής, μπορούν να συμπληρώσουν και αντιπαρατεθούν διαλεκτικά στη δική μας οπτική, συνεισφέροντας, κατά τρόπο ουσιαστικό, στον κοινό τόπο της έρευνας για την απόδοση έργου, καθώς και στην περαιτέρω ύφανση του δικτύου.
     Θέατρα, αποθήκες, γκαράζ, βιοτεχνίες, εκθεσιακοί και δημόσιοι χώροι, αποτελούν τη σταθερή «σκηνή», τον ιδανικό τόπο δράσης του Rēs Ratio Network. Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα χωρικό δίκτυο το οποίο θα επιτρέπει στους δημιουργούς να παρουσιάζουν το έργο τους στο περιβάλλον που του αρμόζει ή να δομήσουν το έργο τους βάσει μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας.
     Παράλληλα, μέσω του Rēs Ratio Network, στοχεύουμε στην προώθηση καλλιτεχνικών προτάσεων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, όπως και στη μετάκληση αντίστοιχων καλλιτεχνικών παραγωγών από το εξωτερικό. Για τους συνεργάτες του Rēs Ratio Network, ένας ορίζοντας όσο το δυνατόν πιο ευρύς, σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί σταθερή αναγκαιότητα.
     Το Rēs Ratio Network δεν ενδιαφέρεται να φωτογραφίσει το καλλιτεχνικό τοπίο του τόπου μας ή να δειγματίσει τις τυχών αξιόλογες δουλειές του εξωτερικού. Στόχος του είναι η παραγωγή έργων για τα οποία έχει εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος της δημιουργίας και της παρουσίασής τους· σκοπός του οι ουσιαστικές συνεργασίες που συγκροτούνται γύρω από θεματικές ενότητες ή εξυφαίνουν ένα μίτο συναφών ιδεών. Η αλληλουχία των καλλιτεχνικών προτάσεων, η εκλεκτική τους συγγένεια και πολυφωνία αποτελούν το διαφορετικό –ως προς τα ειωθότα– σώμα, την διαφορετική αντίληψη που επιθυμεί να κομίσει το Rēs Ratio Network.

^top